*WŁADZE SZKOŁY*

 

Dyrektor

Pracownicy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski