Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II w Krasnopolu
 
ul. Wojska Polskiego 63

   tel./fax 87 5164035     

 

 

   
"Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości..." (Jan Paweł II)