*HYMN SZKOŁY*

Hymn Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Krasnopolu -  „ Żyjemy by być”

Jan Paweł II Papież
Ogromne serce miał
Patronem szkoły został
I nam nadzieję dał.

    Ref.    Żyjemy by być
               Jesteśmy by żyć
                       A miłość niech wciąż
          Rośnie w nas
               Naucza nas Bóg
                        Jak wśród życia dróg
                                Przekraczać nadziei próg.

Krasnopol takie miejsce
Gdzie o Nim pamięć trwa
Na wschodnim krańcu Polski
Papieża każdy zna.

      Ref.   Żyjemy by .........

I choć niewielu z nas
Ścisnęło Jego dłoń
To dziś jest taki czas
By przed Nim chylić skroń.

    Ref.  Żyjemy by .......

On z okna nieba patrzy
I prosi Boga by
Miał wszystkich nas w opiece
Do końca naszych dni.

    Ref.  Żyjemy by .......

Kochany Ojcze Święty
Bóg zapłać wielkie Ci
Żeś drogę nam ukazał
Co w niebios wiedzie drzwi.

    Ref.  Żyjemy ......

A my uczniowie Twoi
Dziś zapewniamy Cię
Będziemy razem kroczyć
Do Boga zbliżać się.

    Ref.  Żyjemy .....

Tekst - uczniowie i nauczyciele szkoły
Muzyka - pan Mirosław Żukowski