*HISTORIA SZKOŁY*

                                                                                               

Wybrane daty wydarzeń z historii szkolnictwa w Krasnopolu

1792 – Zostaje otwarta pierwsza szkoła w Krasnopolu, która liczy 37 uczniów.

Okres zaborów – Nieliczna grupa dzieci pobiera naukę czytania i pisania po polsku u osób prywatnych (bez przygotowania pedagogicznego). Istnieje też szkoła legalna z rosyjskim językiem wykładowym.

Do 1915 – około 40-oro dzieci uczy się w trzech klasach. Budynek szkolny mieści się w miejscu obecnie znajdującego się górnego drewnianego budynku szkoły. Przy szkole jest mieszkanie dla nauczyciela dwa pokoje z kuchnią. Uczy jeden nauczyciel – Nowicki, a później Gawędzka.

I Wojna Światowa – Przebywający w budynku Rosjanie doprowadzają do jego ruiny.

1919 – Organizuje się jednoklasową szkołę o jednej sile nauczycielskiej w wynajętym lokalu. Uczy w niej Urbanowicz, a po nim Budziejkówna.

15.08.1922 – Rozpoczyna pracę w szkole pani Janina Kranicka i Antonina Kulwińska. W I i II klasie zbiera się 90-oro dzieci w wieku od 8 do 16 lat, a w klasach III i IV około 50-oro.

1922 – Zapada decyzja i rozpoczyna się realizacja budowy nowej szkoły.

01.09.1925 – Rozpoczyna pracę pan Stanisław Marcinkiewicz.

25.11.1925 – Zostaje oddany do użytku nowy budynek szkolny. Trzy sale są przepełnione po 60 – 65 dzieci w każdej. Wprowadza się obowiązek szkolny.

1926/27 – Pracują 4 siły nauczycielskie. Do pracy przybywa Józef Gałecki. Otwiera piątą klasę.

1928 – Najstarszą klasą jest klasa VI.

1929 – Dyrektorem szkoły drogą konkursu zostaje Piotr Szwarc. Od tej chwili pracują 4 siły nauczycielskie wykwalifikowane: pani Kranicka, pani Kulwińska-Marcinkiewicz oraz panowie: Marcinkiewicz i Szwarc i dwie panie bez kwalifikacji: Kucharczykówna i pani Jagłowska. Otwiera się klasę VII. Wynajmuje się jedną izbę lekcyjna u sąsiada Brzoziewskiego. Mieszkanie nauczycielskie po stronie południowo-zachodniej przerabia się na klasę. Dobudowuje się jedną klasę od strony północno-wschodniej. W ten sposób powstaje 5 izb lekcyjnych.

1937 – Zaczyna się budowę nowego budynku, w którym planuje się urządzenie sali gimnastycznej i przedszkola.

28.10.1939 – Budynek szkolny zajmują Niemcy. Uczą się w nim dzieci volksdeutschów, głównie z Klejw.

1941 – W obozie koncentracyjnym Mauthauzen-Guzen ginie kierownik szkoły, Piotr Szwarc.

1940/44 – Nieliczne grupy dzieci korzystają z tajnego nauczania.

26.10.1944 Do pracy wraca Janina Kranicka i organizuje naukę w swym prywatnym mieszkaniu. Budynek szkolny chwilowo nie nadaje się do pracy.

01.12.1944 – Do pracy przybywają: Antonina Marcinkiewicz, Irena Jurkówna i Il. Szeliga. Organizuje się klasy IV-V dla 207 dzieci.

01.08.1945 – Powraca Stanisław Marcinkiewicz.

1945/46 – Szkoła liczy 232 uczniów w sześciu klasach. Dla dzieci przerośniętych stosowało się ciągi.

1946/47 – W sześciu klasach jest 223-oje dzieci. Mianowana zostaje młoda nauczycielka Janina Sadowska (później Lewandowska).

1947/48 – Jest 216 uczniów. Stanisław Marcinkiewicz rozpoczyna studia zaoczne. 6 uczniów z klasy VII zdaje do szkół średnich.

1948/49 – W szkole powstaje Spółdzielnia Uczniowska. Szkoła otrzymuje 30 nowych ławek, 5 stolików, 3 tablice, 4 szafy i wieszaki. Biblioteka szkolna liczy 340 książek.

1949/50 – Kierownikiem szkoły zostaje Janina Kranicka. Otwarto kursy dla analfabetów. 19 uczniów dostaje się do szkół średnich.

1950/51 - Położono nowy dach na budynku szkoły. Dzieci dochodzą aż z Krasnego, Romanowiec, Łumbi i Jeglińca.

1951 – Z dyplomem Instytutu Pedagogicznego – Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do pracy powraca Stanisław Marcinkiewicz i przejmuje obowiązki kierownika szkoły.

1953 – Kierownikiem szkoły zostaje Zygmunt Filipowicz.

01.02.1956 – Obowiązki kierownika przejmuje Leon Ludorf.

01.09.1957 – Kierownik szkoły – Leon Ludorf organizuje i otwiera Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

12.09.1958 – Kierownictwo szkoły obejmuje Walentyna Wysocka.

09.1959 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Łucja Kierowska, obecnie Rutkowska – późniejszy dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

01.09.1960 – Do pierwszej klasy zaczyna uczęszczać Stanisław Krzywicki, obecny dyrektor Gimnazjum w Krasnopolu.

22.09.1961 – Ponownie kierownikiem zostaje Leon Ludorf.

01.09.1967 – Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krasnopolu zostaje Benigna Paciukanis.

06.1968 – Obowiązuje ośmioletnia szkoła podstawowa. Pierwszy raz mury szkoły opuszczają uczniowie klas ósmych.

1974 – Dobudowuje się przy dolnym budynku nową klasopracownie, kuchnię, a mieszkanie państwa Wysockich adoptuje się na świetlicę szkolną. Na działce biologicznej tworzy się otwartą salę biologiczną.

1975 – Adoptuje się budynek łaźni miejskiej na pracownie techniki, wzbogacając szkołę o jedną izbę lekcyjną.

01.09.1976 – Kierownik szkoły – Benigna Paciukanis zostaje przemianowana na Gminnego Dyrektora Szkół, a Alfreda Trejnowska i Leokadia Ciupińska zostają zastępcami Gminnego Dyrektora pełniąc jednocześnie obowiązki kierownicze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

1979 – Odchodząca na emeryturę Leokadia Ciupińska przekazuje swe obowiązki Zofii Razin.

1984 – Dyrektorem Szkoły zostaje Alfreda Trejnowska.

1984 – Przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu powstaje Gminny Inspektorat Oświaty i Wychowania, którego inspektorem zostaje Benigna Paciukanis do półrocza 1985 r., a zastępcą Zofia Razin.

09.1985 – Inspektorem Oświaty zostaje Bożena Szczuko, a zastępcą Danuta Kubylis.

16.02.1987 – Zastępcą Inspektora Oświaty zostaje Leokadia Kowalska.

1988 – Likwiduje się boisko równając teren pod budowę nowej szkoły.

1988 – Następuje rozbiórka pracowni technicznej położonej na terenie przyszłej budowy szkoły. 10 klas uczy się w 7 izbach lekcyjnych.

1990 – Likwidacja Inspektoratów Oświaty.

1990 – Wprowadza się powszechne nauczanie do szkół.

1991 – Dyrektorem szkoły zostaje Łucja Rutkowska.

01.1999 – Szkoła otrzymuje 10 komputerów w ramach programu Ministerstwa Edukacji – „Internet w każdej gminie”. Z powodu braku lokum w budynku szkolnym – pracownia komputerowa zostaje otwarta w udostępnionej Sali OSP.

01.04.1999 – Stanisław Krzywicki zostaje powołany na pierwszego dyrektora Gimnazjum w Krasnopolu.

01.09.1999 – Następuje uroczyste otwarcie roku szkolnego w nowo otwartym budynku Szkoły Podstawowej i utworzonego Gimnazjum w Krasnopolu.

03.09.2001 – Zostaje oddane do użytku drugie skrzydło szkoły.

23.05.2005 – Szkoła Podstawowa w Krasnopolu otrzymuje imię Jana Pawła II.

01.09.2005 – Dyrektorem Szkoły zostaje Grażyna Ogórkis.

18.05.2006 – Szkoła otrzymuje 11 komputerów + 1 komputer przenośny w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Pracownie komputerowe dla szkół”. Pracownia współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

08.01.2008 - Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową przeznaczoną na potrzeby biblioteki szkolnej - "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych" - w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.  

Opracował: Robert Razin